Bưu điện TP Cần Thơ tổ chức tập huấn công tác chi trả trợ giúp xã hội

Để thực hiện tốt công tác chi trả chính sách trợ giúp xã hội hàng tháng qua hệ thống Bưu điện, ngày 29/10/2016, Bưu điện TP Cần Thơ phối hợp với Sở Lao động Thương bình Xã hội thành phố tổ chức tập huấn triển khai các Thông tư, Nghị định, chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng Bảo trợ xã hội.

Hội nghị đã phổ biến, hướng dẫn những nội dung được quy định tại các Thông tư, Nghị định của Chính phủ về chính sách trợ giúp xã hội như: Nghị định số 136/2013/NĐ-CP quy định về chính sách trợ giúp xã hội thường xuyên tại cộng đồng, trợ giúp xã hội đột xuất; hỗ trợ nhận chăm sóc, nuôi dưỡng tại cộng đồng và nuôi dưỡng  tại sơ sở bảo trợ xã hội và nhà xã hội. Thông tư liên tịch số 29/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 136/2013/NĐ-CP của Chính phủ. Nghị định số 28/2012/NĐ-CP Quy đinh chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật người khuyết tật…

Thông qua hội nghị tập huấn, các học viên đã cơ bản nắm bắt được các quy định của Chính phủ về chính sách trợ  giúp xã hội, từ đó vận dụng vào thực tế công tác chi trả đảm bảo chính xác, nhanh chóng, kịp thời, đúng đối tượng, đúng quy trình, góp phần thực hiện thành công công tác chi trả chính sách trợ giúp xã hội hàng tháng tại đơn vị. 

MINH KHUYÊN

Phản hồi của bạn đọc

 
Họ tên:
Email:
Nội dung:
Mã bảo vệ:
TVKQRZ

Bài viết khác