Châu Thị Kim Chi

Hoàn thành suất xắc nhiệm vụ được giao trong quý III/2016.

Bài viết khác