Liên hệ

Liên hệ Bưu điện Thành Phố Cần Thơ Liên hệ Bưu điện Thành Phố Cần Thơ
Bưu điện Thành Phố Cần Thơ

Thông tin liên hệ

 

- Tên giao dịch: Bưu điện Thành Phố Cần Thơ
- Tên giao dịch quốc tế: CanTho Post.
- Địa chỉ: Số 02 - Hòa Bình - P.An Hội - Q.Ninh Kiều - TP.Cần Thơ
- Website: cantho.vnpost.vn
- Điện thoại: (07103) 818888 - Fax: (07103) 815333
- Email: cantho@vnpost.vn 

>> Chi tiết