Bảo hiểm


BẢO HIỂM NHÂN THỌ BƯU ĐIỆN SẢN PHẨM “LỘC HƯNG THỊNH”

1. Giới thiệu sản phẩm

Sản phẩm Lộc Hưng Thịnh là chương trình bảo hiểm vừa giúp bảo vệ khách hàng trước những rủi ro không mong đợi trong cuộc sống, vừa có thể tiết kiệm cho tương lai một cách hiệu quả và luôn được đảm bảo ở mức tăng trưởng nhất định. Lộc Hưng Thịnh cung cấp 3 chương trình kế hoạch tài chính sau:

  • Chương trình Bạc với Số tiền bảo hiểm sản phẩm chính là 250 triệu đồng;
  • Chương trình Vàng với Số tiền bảo hiểm sản phẩm chính là 300 triệu đồng;
  • Chương trình Bạch Kim với Số tiền bảo hiểm sản phẩm chính là 350 triệu đồng.

Số tiền bảo hiểm của sản phẩm bổ sung bằng 30% Số tiền bảo hiểm của sản phẩm chính của chương trình tương ứng. 

Ưu điểm sản phẩm:

  • Hưởng lợi từ đầu tư hiệu quả, tiết kiệm và luôn được đảm bảo.
  • Bảo vệ toàn diện trước rủi tai nạn.
  • Hỗ trợ tài chính 100.000 đồng cho mỗi ngày nằm viện do tai nạn.
  • Đóng phí linh hoạt kể từ năm thứ 5 trở đi.
  • Thẩm định đơn giản chỉ cần 4 câu hỏi.

2. Điều kiện tham gia

Tuổi tham gia

0 – 55 tuổi

Thời hạn hợp đồng

12 hoặc 15 năm

Thời hạn đóng phí

Bằng thời hạn hợp đồng. 
Được linh hoạt đóng phí từ năm hợp đồng thứ 5 trở đi

Số tiền bảo hiểm

Chương trình
Bạch Kim

Chương trình
Vàng

Chương trình
Bạc

350 triệu

300 triệu

250 triệu

Số tiền bảo hiểm của sản phẩm bổ sung bằng 30% Số tiền bảo hiểm của sản phẩm chính của chương trình tương ứng

Nhóm nghề nghiệp

Không quy định nhóm nghề nghiệp.

Lưu ý:đối với khách hàng tuổi từ 0 - 4 và từ 51 - 55 khi tham gia sẽ không có quyền lợi Bảo hiểm Tai nạn toàn diện nâng cao.

3. Quyền lợi sản phẩm

    3.1 Quyền lợi tiết kiệm

Chương trình

Bạch Kim

Vàng

Bạc

QUYỀN LỢI TIẾT KIỆM

Hưởng lãi từ kết quả đầu tư của Quỹ Liên kết chung

- Chia lãi theo năm. (Năm 2015: 7.5%). 
- Đảm bảo không thấp hơn lãi suất cam kết

    3.2 Quyền lợi Thưởng duy trì hợp đồng (nếu phí bảo hiểm cơ bản được đóng đầy đủ đến thời điểm xem xét)

Năm HĐ

3

6

9

12

15

% tổng lãi tích lũy trong 3 năm trước

15%

15%

15%

35%

35%

Quyền lợi đáo hạn hợp đồng

100% Giá trị tài khoản hợp đồng khi hợp đồng đáo hạn

    3.2 Quyền lợi bảo vệ

        3.2.1. Dành cho Hợp đồng có quyền lợi Bảo hiểm Tai nạn toàn diện nâng cao

Chương trình

Bạch Kim

Vàng

Bạc

Quyền lợi Chu Toàn Hậu Sự

10% QLTV (tối đa 30 triệu đồng)

Quyền lợi tử vong (QLTV)

Giá trị nào lớn hơn giữa Số tiền bảo hiểm và Giá trị tài khoản hợp đồng

Quyền lợi tử vong do tai nạn

 

QLTV
+175 triệu

QLTV 
+150 triệu

QLTV
+ 125 triệu

Quyền lợi tử vong do tai nạn trong các trường hợp đặc biệt  (*)

QLTV
+ 280 triệu

QLTV
+ 240 triệu

QLTV
+ 200 triệu

Quyền lợi Thương tật toàn bộ và vĩnh viễn

Giá trị nào lớn hơn giữa Số tiền bảo hiểm và Giá trị tài khoản hợp đồng

Quyền lợi thương tật do tai nạn

Theo bảng Sự kiện bảo hiểm và Tỷ lệ thanh toán của quyền lợi Bảo hiểm Tai nạn toàn diện nâng cao

Quyền lợi hỗ trợ chi phí nằm viện do tai nạn

100.000 đồng cho mỗi ngày nằm viện do tai nạn

        3.2.2 Dành cho Hợp đồng không có quyền lợi Bảo hiểm Tai nạn toàn diện nâng cao

Chương trình

Bạch Kim

Vàng

Bạc

Quyền lợi Chu Toàn Hậu Sự

10% QLTV (tối đa 30 triệu đồng)

Quyền lợi tử vong (QLTV)

Giá trị nào lớn hơn giữa Số tiền bảo hiểm và Giá trị tài khoản hợp đồng

Quyền lợi tử vong do tai nạn

 

QLTV
+ 70 triệu

QLTV 
+ 60 triệu

QLTV
+  50 triệu

Quyền lợi Thương tật toàn bộ và vĩnh viễn

Giá trị nào lớn hơn giữa Số tiền bảo hiểm và Giá trị tài khoản hợp đồng

Đại lý bảo hiểm nhân thọ (Prevoir)

- Dịch vụ đại lý bảo hiểm nhân thọ là dịch vụ bán các sản phẩm bảo hiểm nhân thọ do Công ty TNHH BHNT Prévoir Việt Nam – thành viên của Tập đoàn Prévoir Pháp, thiết kế riêng để cung cấp trên mạng lưới bưu cục của Tổng Công ty Bưu chính Việt Nam.

SẢN PHẨM:

-          Phước An Gia

-          Phước Thành Tài

-          Phước An Bình

-          Bình An Tích Lũy

-          Bình An Phát Lộc

-          Bình An Trọn Vẹn

-          Bảo hiểm bệnh hiểm nghèo

Bình An Phát Lộc

Giải pháp tài chính cho những ước mơ lớn 

Mua nhà, sắm xe hơi, đi du lịch.. những ước mơ lớn không của riêng ai! Nhưng có những ước mơ chỉ mãi là ước mơ. Cũng có những ước mơ sẽ sớm trở thành hiện thực.  Và bạn sẽ làm gì để chạm tới ước mơ của mình?

Bảo hiểm nhân thọ Bưu Điện chia sẻ với bạn bằng Sản phẩm Bình An Phát Lộc:  Sản phẩm bảo hiểm ưu việt kết hợp linh hoạt 3 tính năng: Bảo hiểm+Tiết kiệm+ Đầu tư

BẢO HIỂM: Bình An Phát Lộc mang lại cho bạn sự an tâm vì tài chính gia đình đã được đảm bảo khi những rủi ro không mong muốn bất ngờ xảy ra trong cuộc sống.

TIẾT KIỆM: Bình An Phát Lộc là một Tài khoản tiết kiệm linh hoạt, giúp bạn góp những khoản tiền nhỏ đều đặn thành một tài khoản tích lũy lớn trong tương lai để bạn thực hiện những ước mơ lớn của mình.

ĐẦU TƯ: Tài khoản tiết kiệm tích lũy của bạn được hưởng lãi suất tiết kiệm và đầu tư vô cùng hấp dẫn. Ngoài khoản lãi suất cam kết bạn nhận được trong mọi điều kiện, Bình An Phát Lộc còn mang lại cho bạn sự thịnh vượng nhờ khoản bảo tức chia thêm dựa trên kết quả đầu tư của công ty.

Bình An Phát Lộc – Thủ tục tham gia đơn giản, thuận tiện. Khách hàng không cần phải kiểm tra y tế khi tham gia.


Đại lý bảo hiểm phi nhân thọ (PTI)


- Dịch vụ đại lý bảo hiểm phi nhân thọ là dịch vụ giới thiệu, chào bán bảo hiểm, thu xếp việc giao kết hợp đồng bảo hiểm thông qua mạng lưới bưu cục, điểm cung cấp dịch vụ của Tổng Công ty Bưu chính Việt Nam.

Sản phẩm cung cấp:

-          Bảo hiểm xe máy

-          Bảo hiểm Ô tô

-          Bảo hiểm con người

              + Học sinh

             + Tai nạn hộ sử dụng điện

             + Khách du lịch

             + Con người khác: Giáo viên, xuất khẩu lao động, phúc an sinh…

-           Bảo hiểm hàng hóa:

            + Bưu gửi quốc tế

           + Vận chuyển nội địa

          + Hàng hóa xuất nhập khẩu

-          Tài sản kỹ thuật:

            + Xây dựng lắp đặt

            + Thiết bị điện tử

            + Hỏa hạn nhà tư nhân

            + Hỏa hạn nhà xưởng

            + Bảo hiểm trách nhiệm