Thành phố Cần Thơ

Có nên gửi tiết kiệm Bưu điện Không? Có nên gửi tiết kiệm Bưu điện Không?

Tiết kiệm Bưu điện là dịch vụ của Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt, được cung cấp tại các điểm giao dịch thuộc mạng lưới của Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam theo đúng quy định của Ngân hàng Nhà nước và Pháp luật.

>> Chi tiết