Hội nghị triển khai kế hoạch năm 2024

Xác định năm 2024 là năm tiếp tục gặp nhiều khó khăn trong SXKD, năm có nhiều thay đổi trong cơ chế kế hoạch và các chỉ tiêu đánh giá. Nhằm tạo điều kiện cho cán bộ lãnh đạo các cấp nắm vững về các cơ chế KH năm 2024, sáng ngày 27/12/2023, Bưu điện TP Cần Thơ đã chức hội nghị nội bộ triển khai, hướng dẫn các cơ chế kế hoạch và giao kế hoạch năm 2024 cho các đơn vị trực thuộc. Với tinh thần quyết tâm cao, lãnh đạo các đơn vị đã nghiêm túc thảo luận, trao đổi để nắm rõ về các cơ chế KH và tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch năm 2024 ngay từ những ngày đầu năm.

Phản hồi của bạn đọc

 
Họ tên:
Email:
Nội dung:
Mã bảo vệ:
JVAFMC