Điện hoa quà tặng

1. Giới thiệu dịch vụ:

Dịch vụ điện hoa, quà tặng Bưu điện là dịch vụ chuyển phát hoa, quà tặng từ người gửi tới người nhận, đáp ứng nhu cầu thăm hỏi, chia sẻ, chúc mừng... của khách hàng.

2. Đặc điểm dịch vụ:

- Chủng loại hoa, quà tặng phong phú, đáp ứng mọi yêu cầu của khách hàng.

- Mức tiền gửi tối đa của mỗi Điện hoa không quá 5.000.000 đồng kể cả tiền mua hoa, vật phẩm và tiền mặt gửi kèm.

3. Dịch vụ cộng thêm

+    Phát hẹn giờ: hoa, vật phẩm sẽ được chuyển tới người nhận vào đúng thời gian người gửi yêu cầu.

+    Phát khẩn trong vòng 24h: phát trong vòng 24h kể từ khi người gửi yêu cầu để đảm bảo khách hàng không bõ lỡ những khoảng thời gian đặc biệt.

4. Chỉ tiêu thời gian:

Điều kiện bình thường
    + Điện hoa phát hành và trả tại các trung tâm tỉnh thành phố: không dưới 24 tiếng
    + Điện hoa phát hành và trả tại các địa bàn không thuộc trung tâm tỉnh thành phố: không dưới 48h.

 Điện hoa khẩn: Phát dưới 24h