Liên hệ Bưu điện Thành Phố Cần Thơ

Bưu điện Thành Phố Cần Thơ

Thông tin liên hệ

 

- Tên giao dịch: Bưu điện Thành Phố Cần Thơ
- Tên giao dịch quốc tế: CanTho Post.
- Địa chỉ: Số 02 - Hòa Bình - P.Tân An - Q.Ninh Kiều - TP.Cần Thơ
- Website: cantho.vnpost.vn
- Điện thoại: (02923) 818888 - Fax: (02923) 815333
- Email: cantho@vnpost.vn 

Bài viết khác