Hội nghị sơ kết giữa BHXH Cần Thơ và Bưu Điện Thành Phố Cần Thơ 7 tháng đầu năm

HỘI NGHỊ SƠ KẾT


KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH BHXH, BHYT,BHTN VÀ CÔNG TÁC PHỐI HỢP VỚI BẢO HIỂM XÃ HỘI THÀNH PHỐ CẦN THƠ 07 THÁNG ĐẦU NĂM VÀ TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ 5 THÁNG CUỐI NĂM 2020


Thực hiện kế hoạch số 36/KH-UBND ngày 28/02/2019 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ thực hiện chương trình hành động số 39-CTr/TU, ngày 19/07/2018 của Thành ủy Cần Thơ về thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW, ngày 23/05/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về cải cách chính sách Bảo hiểm xã hội; chương trình phối hợp số 4744/Ctr-BHXH-BĐVN, ngày 05/12/2014 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam và Bưu điện Việt Nam về tuyên truyền công tác thu BHXH tự nguyện, Bảo hiểm y tế của đối tượng tự đóng qua hệ thống Bưu điện;

Nhằm đánh giá kết quả thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và công tác phối hợp với Bảo hiểm xã hội thành phố Cần Thơ và các ngành, đoàn thể trong 7 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 5 tháng cuối năm 2020, sáng nay, ngày 25/08/2020 tại Hội trường trụ sở Bảo hiểm xã hội thành phố Cần Thơ đã diển ra Hội nghị sơ kết công tác phối hợp giữa Bưu điện thành phố Cần Thơ và Bảo Hiểm xã hội thành phố Cần Thơ về việc triển khai thực hiện các chế độ chính sách BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn thành phố Cần Thơ

Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có Bà Võ Thị Hồng Ánh - Phó Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ, Lãnh đạo BHXH thành phố Cần Thơ, Lãnh đạo Bưu điện thành phố Cần Thơ, các Sở GD-ĐT, Sở Y Tế, Sở LĐ-TB&XH, Thành đoàn, MTTQ, Hội Nông dân, Hội chữ thập đỏ, Hội Cựu chiến binh, Liên đoàn lao động TP, BHXH và Bưu điện các Quận/huyện trên địa bàn.

Hội nghị đã thông qua báo cáo kết quả thực hiện 7 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 5 tháng cuối năm 2020, đồng thời cũng kết hợp triển khai Kế hoạch liên ngành với Bưu điện về thực hiện công văn 3045/BHXH-BT, ngày 20/08/2019 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc rà soát, điều tra, khai thác đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN.


Ông Nguyễn Văn Ít Giám đốc Bưu điện thành phố Cần Thơ phát biểu tại Hội nghị.

Việc triển khai thực hiện công tác phối hợp trong 07 tháng đầu năm 2020, thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN giữa Bưu điện thành phố Cần Thơ và Bảo hiểm xã hội thành phố Cần Thơ đã đạt được các kết quả nhưu sau:

- Về Công tác tuyên truyền: Tổ chức 02 đợt ra quân tuyên truyền trên toàn địa bàn thành phố Cần Thơ trong hai ngày 16/02 và 01/07/2020 nhằm tuyên truyền cổ động người dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình. Qua 02 đợt ra quân đã vận động được 1.165 người tham gia BHXH TN, 1.631 người tham gia mới BHYT hộ gia đình và tham gia tái tục BHYT là 2.126 người.

- Bưu điện đã phối hợp với BHXH tổ chức 51 hội nghị trực tiếp theo nhóm để vận động trực tiếp các đối tượng tham gia BHXH, BHYT tự nguyện.

- Tính đến 31/07/2020 hệ thống đại lý thu của Bưu điện thành phố Cần Thơ đã có 78 điểm thu BHXH, BHYT với 85 nhân viên đại lý thu. Vận động được 13.378 người tham gia BHYT hộ gia đình (tăng mới 2.466 người, tham gia đáo hạn 11.272 người), thẻ năm 2019 mang sang còn gía trị sử dụng là 17.492 người. Đối với BHXH tự nguyện, Bưu điện đã vận động được 4.096 người (số người tham gia tái tục là 2.765 người, tăng mới 1.331 người)


Bà: Võ Thị Hồng Ánh Phó Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ phát biểu chỉ đạo tại Hội Nghị

Tại hội nghị cũng đã có nhiều ý kiến thảo luận, đóng góp cho các báo cáo sơ kết, phương hướng  và chia sẽ một số kinh nhiệm triển khai tại các đơn vị. Hội nghị cũng đã lắng nghe và tiếp thu ý kiến Chỉ đạo của bà Võ Thị Hồng Ánh - Phó Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ  về việc tiếp tục tăng cường sự phối hợp giữa BHXH, Bưu điện và Sở GD-ĐT, Sở Y tế, các Hội đoàn thể để triển khai việc tuyên truyền vận động người dân tham gia BHXH, BHYT trong thời gian tới, phấn đấu đến 30/11/2020, thành phố Cần Thơ thực hiện đạt tỷ lệ độ bao phủ BHYT là 90% dân số (đạt tỷ lệ 82,40%, còn  phải thực hiện 05 tháng cuối năm là 93.884 người) và 16.364 người tham gia BHXH TN mới (đạt tỷ lệ 61,86%, còn  phải thực hiện 05 tháng cuối năm là 6.241 người) .

 

                                                                           Hồng Thắm

                                                             Bưu điện thành phố Cần Thơ


Bưu điện thành phố Cần Thơ phối hợp BHXH ra quân tuyên truyền BHXH ngày 01/07/2020.

Phản hồi của bạn đọc

 
Họ tên:
Email:
Nội dung:
Mã bảo vệ:
14ZJAC

Bài viết khác