Đại hội Đại biểu Hội tem thành phố Cần Thơ nhiệm kỳ V (2016-2020)

Ngày 26/11/2016, tại Bưu điện thành phố Cần Thơ, Hội tem thành phố Cần Thơ tổ chức Đại hội đại biểu nhiệm kỳ V (2016-2020). Hội nghị đã thông qua báo cáo tổng kết hoạt động của Hội tem nhiệm kỳ IV và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ V (2016-2020).
Khen thưởng các cá nhân xuất sắc trong phong trào sưu tập tem giai đoạn 2010-2015

Trong nhiệm kỳ qua, mặc dù gặp nhiều khó khăn nhưng Hội tem thành phố Cần Thơ đã có nhiều nỗ lực, đoàn kết, duy trì hoạt động, thúc đẩy phong trào sưu tập tem, phát triển 49 hội viên mới và 02 câu lạc bộ. Công tác tổ chức trưng bày và triển lãm tem ngày càng phong phú, quy mô và chất lượng. Hàng năm tổ chức giao lưu, trưng bày và triển lãm tem với các câu lạc bộ tem trên địa bàn, các Hội tem ở Đồng Bằng Sông Cửu Long và tham dự triển lãm tem quốc tế. Về công tác đối ngoại đã liên hệ thường xuyên với Hội tem Việt Nam; Sở Thông tin – Truyền thông; Sở nội vụ thành phố Cần Thơ; Bưu điện, Viễn thông và các Hội tem trong khu vực tạo điều kiện thuận lợi trong mọi  hoạt động của Hội tem.

Đại hội đã thông qua phương hướng nhiệm kỳ hoạt động nhiệm kỳ V (2016-2020). Trong đó, coi trọng công tác củng cố, nâng cao để hoạt động của Hội đạt hiệu quả, các câu lạc bộ hoạt động phong phú, đa dạng hơn để thu hút hội viên, thành lập mới 05 câu lạc bộ và kết nạp 60 hội viên mới trong nhiệm kỳ. Coi trọng và thường xuyên truyên truyền về lợi ích chơi tem trong xã hội, chú ý các đối tượng trẻ, học sinh, sinh viên. Tổ chức hội thảo tập huấn về nghệ thuật sưu tập tem và xây dựng các bộ tem để tham gia triển lãm tem Bưu chính đạt chuẩn. Mỗi năm 01 lần cố gắng tổ chức triển lãm tem Bưu chính vào các ngày lễ, quy mô từ 30 đến 60 khung, xây dựng các bộ tem chuyên đề từ 1 đến 5 khung, lựa chọn một số bộ đạt tiêu chuẩn để tham dự trưng bày giao lưu với các đơn vị bạn. Thực hiện tốt quan hệ đối ngoại để được hỗ trợ về mọi mặt hoạt động của Hội.

Đại hội đã trao giấy khen của Hội tem Việt Nam cho 01 tập thể và 08 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào sưu tập tem giai đoạn 2010-2015.

Đại hội đã bầu ra BCH Hội tem nhiệm kỳ V (2016-2020) gồm 13 thành viên, ông Trần Văn Đắt – Phó Giám đốc Bưu điện thành phố Cần Thơ làm Chủ tịch.

MINH KHUYÊN


Phản hồi của bạn đọc

 
Họ tên:
Email:
Nội dung:
Mã bảo vệ:
0B4GI1

Bài viết khác