Bưu Điện TP Cần Thơ triển khai kế hoạch năm 2017

Ngày 11/01/2017, Bưu điện TP Cần Thơ tổ chức Hội nghị đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch SXKD năm 2016 và đề ra mục tiêu nhiệm vụ cùng các giải pháp triển khai năm 2017. Tổng giám đốc Tổng công ty Phạm Anh Tuấn dự Hội nghị.


Tổng giám đốc Phạm Anh Tuấn trao tặng Giấy khen của Tổng công ty cho các tập thể, cá nhân xuất sắc năm 2016

Năm 2016, trong bối cảnh thị trường kinh doanh khó khăn, cạnh tranh gay gắt Bưu điện TP Cần Thơ đã tập trung tăng cường công tác quản lý, điều hành SXKD, phát động nhiều phong trào thi đua, phát triển nhiều dịch vụ mới, tìm mọi biện pháp đẩy mạnh hoạt động kinh doanh, đặc biệt tập trung mọi nguồn lực đẩy mạnh phát triển các dịch vụ hành chính công. Tận dụng năng lực cơ sở vật chất và các nguồn lực để phát triển đồng bộ các nhóm dịch vụ Bưu chính chuyển phát, Tài chính bưu chính, Phân phối truyền thông nhằm phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ chính trị và kế hoạch SXKD Tổng công ty giao năm 2016. Kết quả, doanh thu thực hiện bằng 100,7% kế hoạch, tăng 24% so với thực hiện năm 2015; doanh thu tính lương bằng 107,6% kế hoạch, tăng 11,4%. Trong đó, nhóm dịch vụ bưu chính chuyển phát tăng 10,3%, nhóm dịch vụ tài chính bưu chính tăng 31,9%, nhóm dịch vụ phân phối truyền thông tăng 42,7% so với thực hiện năm 2015.

Xác định nhiệm vụ năm 2017 là hết sức khó khăn trong điều kiện tình hình cạnh tranh trên địa bàn ngày càng khốc liệt. Bưu điện TP Cần Thơ đề ra nhiều giải pháp cụ thể, đồng bộ trong việc triển khai thực nhiệm vụ chính trị và kế hoạch năm 2017. Theo đó, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu như: doanh thu tăng 26,1%; doanh thu tính lương tăng 31,3% so thực hiện năm 2016.

Tại Hội nghị, Giám đốc và Ban Thường vụ Công đoàn Bưu điện TP Cần Thơ đã phát động phong trào thi đua năm 2017, kêu gọi toàn thể CBCNV tiếp tục phát huy tinh thần thi đua yêu nước, đoàn kết một lòng, phấn đấu vượt qua khó khăn quyết tâm hoàn thành thắng lợi mục tiêu và các nhiệm vụ chủ yếu năm 2017.

NHÃ LIÊN

Phản hồi của bạn đọc

 
Họ tên:
Email:
Nội dung:
Mã bảo vệ:
1XQD2P

Bài viết khác