Bưu điện TP. Hồ Chí Minh: Những chuyển biến đáng ghi nhận trong hoạt động sản xuất kinh doanh quý I/2015

Nhân viên Bưu điện TP. Hồ Chí Minh đến tận địa chỉ khách hàng nhận hàng gửi COD


Với tinh thần và quyết tâm ấy, đội ngũ người người lao động Bưu điện TP. Hồ Chí Minh từ cấp quản lý đến đội ngũ lao động trực tiếp sản xuất đã không quản mệt nhọc khó khăn, đoàn kết thi đua lao động SXKD, tiếp thị bán hàng, chuyển phát bưu gửi, phục vụ chăm sóc tốt khách hàng. Hầu hết các điểm phục vụ của đơn vị thu hút được đông đảo khách hàng, bưu gửi nhiều với số lượng lớn, đội ngũ CBCNV của đơn vị phải tăng ca làm thêm giờ giao dịch, tiếp nhận khai thác hàng hóa bưu gửi.

 

Nhờ vậy, Bưu điện TP. Hồ Chí Minh đã phá được “cái dớp” hàng năm là quý I luôn ít hàng, doanh thu thấp. Kết quả thực hiện SXKD quý I năm 2015 đạt được rất đáng khích lệ: doanh thu phát sinh hơn 97% kế hoạch quý, tăng 9,9% so cùng kỳ 2014; doanh thu tính lương hơn 98% kế hoạch, tăng 7,9; chênh lệch thu chi đạt 102% kế hoạch, tăng 23%; năng suất lao động  theo doanh thu tính lương thực hiện trên 70 triệu đồng/người/quý, tăng 20% so cùng kỳ năm 2014. Thu nhập của người lao động từng tháng trong quý ổn định và cao hơn so với cùng kỳ năm 2014. Bưu điện TP. Hồ Chí Minh cũng đã kịp thời biểu dương và khen thưởng 175 lượt tập thể, 121 lượt cá nhân đạt thành tích suất sắc trong SXKD với tổng số tiền trên 200 triệu đồng.

 

Mở màn Chiến dịch thi đua thực hiện kế hoạch năm 2015 với thắng lợi quý I đã tạo tiền đề tốt cho toàn thể CBCNV-LĐ Bưu điện TP. Hồ Chí Minh hừng hực khí thế triển khai thực hiện nhiệm vụ quý II và 9 tháng còn lại năm 2015 với quyết tâm cao phấn đấu hoàn thành và vượt các chỉ tiêu kế hoạch giao năm 2015.

Phản hồi của bạn đọc

 
Họ tên:
Email:
Nội dung:
Mã bảo vệ:
8EOYQV

Bài viết khác