Bưu điện Cần Thơ đào tạo Giao dịch viên Bưu điện năm 2016

Nhằm củng cố, trang bị kịp thời những kiến thức mới theo quy định, quy trình dịch vụ, bổ sung, hướng dẫn của Tổng công ty năm 2016, trong các ngày từ 02/12 đến 04/12/2016, Bưu điện TP Cần Thơ phối hợp với Trung tâm đào tạo và bồi dưỡng nghiệp vụ Bưu điện tổ chức lớp đào tạo Giao dịch viên Bưu điện cho 72 học viên là các giao dịch viên, nhân viên kinh doanh.
Hướng dẫn học viên thực hành trên phần mềm Paypost

Tại lớp tập huấn học viên được giới thiệu các nội dung như: Khái quát về Tổng công ty. Một số hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty. Chức năng nhiệm vụ và tiêu chuẩn, phong cách phục vụ của Giao dịch viên. Các quy trình khai thác các dịch vụ bưu chính chuyển phát, tài chính bưu chính, chuyển tiền, phân phối truyền thông; Thực hành ứng dụng trên phần mềm Bưu chính chuyển phát...

Bên cạnh đó, học viên thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm với nhau trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Mọi vướng mắc của học viên được được giảng viên giải đáp kịp thời. Kết thúc tập huấn, học viên làm bài kiểm tra trắc nghiệm và được cấp giấy chứng nhận hoàn thành khóa học.

Thông qua lớp tập huấn giúp học viên nắm vững kiến thức; nâng cao trình độ, khả năng xử lý nghiệp vụ; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức, trách nhiệm trong sản xuất kinh doanh; nâng cao chất lượng dịch vụ, phục vụ khách hàng góp phần hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của đơn vị.

BƯU ĐIỆN CẦN THƠ ĐÀO TẠO GIAO DỊCH VIÊN BƯU ĐIỆN NĂM 2016

Phản hồi của bạn đọc

 
Họ tên:
Email:
Nội dung:
Mã bảo vệ:
T486JT

Bài viết khác