Bưu điện thành phố Cần Thơ tập huấn “Kỹ năng bán hàng cho nhân viên Bưu điện - Văn hóa xã”


Theo đó các học viên cũng được hướng dẫn cụ thể về kỹ năng bán hàng cho nhân viên văn hóa xã, cơ chế, quyền lợi cụ thể cho nhân viên điểm BĐ-VHX; Hoạt động bán hàng qua kênh cộng tác viên; Hướng dẫn sử dụng máy tính cũng như các phần mềm cơ bản, đặc biệt là chương trình kế toán quản lý doanh thu trên Excel… Ngoài ra lớp tập huấn cũng dành thời gian để thảo luận và  chia sẽ kinh nghiệm bán hàng tại điểm Bưu điện VHX; những vấn đề khó khăn, vướng mắc của nhân viên BĐ-VHX trong tổ chức kinh doanh và mong muốn đề xuất của nhân viên VHX để kinh doanh tại điểm VHX đạt hiệu quả cao nhất.

Thông qua lớp tập huấn giúp nhân viên văn hóa xã nêu cao tinh thần trách nhiệm, năng động hơn trong kinh doanh để triển khai các dịch vụ và sản phẩm hàng hóa đến người dân;góp phần đẩy mạnh kinh doanh, từng bước nâng cao thu nhập của người lao động tại điểm BĐ-VHX.

MINH KHUYÊN

Phản hồi của bạn đọc

 
Họ tên:
Email:
Nội dung:
Mã bảo vệ:
UDOT0O

Bài viết khác